O Mnie

Od urodzenia mieszkam na ziemi sieradzkiej. Urodziłam się w 1963 roku w Wieluniu, wychowałam w Kraszkowicach, a mieszkam od ponad 30 lat w Działoszynie. Tu razem z mężem prowadziłam działalność gospodarczą, wybudowałam dom, wychowałam trójkę moich dzieci.  Znam problemy tego regionu i jego mieszkańców, i wiem jak je rozwiązywać.

Swoją działalność polityczną rozpoczęłam z Niezależnym Związkiem Studentów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat współpracuję w polityce z Jarosławem Kaczyńskim. Byłam członkiem i założycielem Porozumienia Centrum. Pełniłam funkcję Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego PC w Sieradzu.

Jestem członkiem i jednym z założycieli partii Prawo i Sprawiedliwość, byłam członkiem pierwszej Rady Politycznej PiS. To mnie powierzono zadanie stworzenia struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie pajęczańskim, gdzie do dziś kieruję sprawami partii, wpierw jako pełnomocnik, a obecnie jako Prezes Zarządu Powiatowego. Nadal jestem w strukturach krajowych PiS – członek Rady Politycznej.

Mam duże doświadczenie w działalności samorządowej. Byłam radną gminy Działoszyn oraz delegatem do sejmiku województwa sieradzkiego.  W 2006 roku powołano mnie na stanowisko wójta gminy Sędziejowice. W tym samym roku zostałam wybrana do rady powiatu Pajęczańskiego, gdzie powierzono mi funkcję starosty. W wyborach samorządowych 2010 i 2014 ponownie zdobyłam mandat radnej powiatowej.

Obecnie jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. W 2015r. startowałam w wyborach z okręgu nr 11 Sieradz z miejsca 3. na liście Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyłam 12 059 głosów. W Sejmie pracuję w trzech komisjach: Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.