Porozumienie na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3501 w miejscowości Chorzew

Porozumienie na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3501 w miejscowości Chorzew, w gminie Kiełczygłów podpisane. Do przebudowy został zakwalifikowany najbardziej zniszczony odcinek drogi od remizy strażackiej do kościoła w Chorzewie. Zakres robót będzie obejmował wymianę zniszczonego krawężnika, udrożnienie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania poziomego. Na zadanie przeznaczono kwotę 500 tys. zł.

(więcej…)

Czytaj więcej