Spotkanie z Panem Wice Ministrem Spraw Zagranicznych Marcinem Przydaczem .

 

 

 

O godz 19.00 w Domu Strażaka,    z mieszkańcami powiatu, spotkał się  Pan Wice Minister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz.   Powiat pajęczański jest bardzo bliski Panu ministrowi, ponieważ  tutaj wychował się i często wraca.

Pan minister, odpowiadając na pytania mieszkańców, zapewnił, iż rząd robi wszystko, aby pomóc  obywatelom, przezwyciężyć inflację, która bezpośrednio związana jest z sytuacją popandemiczną, jak i trwającą za naszą wschodnią granicą, wojną.  Podnosił, że wszystkie programy rządu, skierowane są do niższej i średniej klasy , jak i małych i średnich przedsiębiorców, bowiem to rodzinni producenci, którzy wpisani są w lokalną społeczność, a często pokoleniowe rodzinne prowadzenie firm, są gwarantem stabilnej gospodarki.  Zapewnił również,  że w miarę możliwości będzie  odwiedzał każdą gminę, spotykając się bezpośrednio z mieszkańcami, rozmawiając  tak o „małych ojczyznach” jak i sytuacji na arenie międzynarodowej