Porozumienie na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3501 w miejscowości Chorzew

Porozumienie na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3501 w miejscowości Chorzew, w gminie Kiełczygłów podpisane. Do przebudowy został zakwalifikowany najbardziej zniszczony odcinek drogi od remizy strażackiej do kościoła w Chorzewie. Zakres robót będzie obejmował wymianę zniszczonego krawężnika, udrożnienie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania poziomego. Na zadanie przeznaczono kwotę 500 tys. zł.

(więcej…)

Czytaj więcej

711 085 zł z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla Gminy Brąszewice

711 085 zł z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla Gminy Brąszewice na dofinansowanie zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach”. Dzisiejszą decyzję Premiera Mateusza Morawieckiego miałam przyjemność zakomunikować Wójtowi Gminy Brąszewice, panu Karolowi Misiakowi. Podziękowania dla Premiera!

(więcej…)

Czytaj więcej