Czy politycy wywodzący się z tak różnych światopoglądowo środowisk współczesnych Polaków są zdolni do porozumień w imię istnienia wspólnoty Polaków, zorganizowanej w państwo polskie?

Myśl o potrzebie doprowadzenia do tego, by w Sejmie obok rozmów o polityce pojawiły się rozmowy o Polsce, przywołała we mnie dyskusja na temat Trybunału Konstytucyjnego. A potem wystąpienie marszałka seniora Kornela Morawieckiego i owacja na stojąco po jego słowach: …nad...

Czytaj więcej