Uroczystości 35. rocznicy powstania Solidarności

Dzięki zaproszeniu od Podregionu Wieluńskiego NSZZ Solidarność 5 września uczestniczyłam w uroczystościach 35. rocznicy powstania Solidarności, które odbyły się w Wieluniu.

Msza w Kościele Franciszkanów, składanie kwiatów pod pomnikami, wreszcie uroczyste spotkanie ludzi Solidarności i zaproszonych gości. Wzruszające przemówienia i wspomnienia związkowców z tamtych lat, legendarnego Słowika, działaczy internowanych i przetrzymywanych w więzieniach. Byli tam także ludzie z ZUGiL-u, pamiętający mojego tatę, także działacza Solidarności.
(więcej…)

Czytaj więcej

Nienowoczesność

5 dni temu znów nastąpił podział państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Na te, które mają wydawać na uchodźców i na te, które mają zarabiać dla siebie wspólnie z Rosją. Dzięki ukochanej PO (czytaj „po”) Polacy mają płacić za politykę Niemców, a Niemcy zarabiać z Rosją w ramach swojej polityki. Wszelka krytyka takiego stanu rzeczy nazywana jest nienowoczesnością. Jakby nowoczesność polegała nie na świadomości, a na uległości względem bogatszego.

(więcej…)

Czytaj więcej