Wizyta Wiceminister Edukacji Narodowej Marzeny Machałek w powiecie pajęczańskim

Na moje zaproszenie odwiedziła powiat pajęczański Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek. W obecności pani Minister, władze powiatu pajęczańskiego, Zarząd spółki PGE GiEK i dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie podpisali umowę o otwarciu klasy patronackiej PGE. Od roku szkolnego 2020/2021 w pajęczańskiej szkole będą kształcić się uczniowie w zawodzie elektryk oraz elektromechanik. Umowa przewiduje zajęcia praktyczne i dodatkowe szkolenia w kopalni Bełchatów. Wyróżniający się uczniowie będą mogli otrzymać ufundowane przez spółkę stypendia. Minister Machałek podkreśliła znaczenie współpracy z biznesem i samorządem dla skutecznego kształcenia zawodowego.