711 085 zł z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla Gminy Brąszewice

711 085 zł z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla Gminy Brąszewice na dofinansowanie zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach”. Dzisiejszą decyzję Premiera Mateusza Morawieckiego miałam przyjemność zakomunikować Wójtowi Gminy Brąszewice, panu Karolowi Misiakowi. Podziękowania dla Premiera!