OSP Raciszyn z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym

W dniu 11 lipca 2019 roku w Gorzkowicach miała miejsce uroczystość podpisania umów na zakup sprzętu dla OSP w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Łodzi. Dzięki wsparciu Pani Poseł Beaty Mateusiak-Pieluchy dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała OSP w Raciszynie.