Rocznica wybuchu II wojny światowej w Wieluniu

77. rocznica wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. W obchodach uczestniczył wicepremier Piotr Gliński.

Uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego Wieluniowi przez Wicepremiera Piotra Glińskiego.