Uroczystości 35. rocznicy powstania Solidarności

Dzięki zaproszeniu od Podregionu Wieluńskiego NSZZ Solidarność 5 września uczestniczyłam w uroczystościach 35. rocznicy powstania Solidarności, które odbyły się w Wieluniu.

Msza w Kościele Franciszkanów, składanie kwiatów pod pomnikami, wreszcie uroczyste spotkanie ludzi Solidarności i zaproszonych gości. Wzruszające przemówienia i wspomnienia związkowców z tamtych lat, legendarnego Słowika, działaczy internowanych i przetrzymywanych w więzieniach. Byli tam także ludzie z ZUGiL-u, pamiętający mojego tatę, także działacza Solidarności.

Gdy powstawała Solidarność miałam 17 lat i byłam uczennicą wieluńskiego liceum. Mój ojciec i dziadek zapisali się od razu do związku. Jednak dla mnie Solidarność to było wówczas coś innego. Nigdy więcej w moim już dosyć długim życiu nie czułam się człowiekiem tak wolnym jak w tamtym okresie. Pamiętam doskonale to uczucie absolutnej wolności i odzyskanej godności. To, że podnieśliśmy wysoko głowy, my Polacy, my ludzie wolni, mogący kształtować swój los.

Za to piękne uczucie, które ukształtowało moje życie, zachłyśnięcie się wolnością, kłaniam się bohaterom tamtych dni nisko do ziemi i dziękuję.