Dwudziesta trzecia sesja Rady Powiatu Pajęczańskiego

Dwudziesta trzecia sesja Rady Powiatu Pajęczańskiego, która odbyła się 30 maja przebiegała bardzo spokojnie do czasu rozpatrywania punktu wniesionego w czasie sesji przez zarząd powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ruchomego majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie.
Projekt uchwały obejmował wyrażenie zgody na zbycie dwóch ambulansów sanitarnych, Volkswagena z 2009 roku i Mercedesa-Benza z 2001 roku. Potrzebę sprzedaży karetek SP ZOZ uzasadniał koniecznością zwrotu części dofinansowania ze środków Unii Europejskiej otrzymanego na zakup ambulansu marki Volkswagen Crafter w wysokości ponad 170 tys. zł plus odsetki karne za przerwanie ciągłości projektu w kwocie 53 tys. zł. Razem daje to sumę ponad 230 tys. zł. Dyrekcja SP ZOZ nie posiada obecnie wolnych środków na pokrycie tych należności. W imieniu Zarządu Powiatu Starosta Jan Ryś, poparł ideę sprzedaży karetek i skierował projekt uchwały na sesję.
Radna PiS Beata Mateusiak-Pielucha w imieniu swojego klubu zgłosiła wniosek, aby w związku z trwającą procedurą odwoławczą, mającą na celu odzyskanie przez pajęczański SP ZOZ kontraktu na ratownictwo medyczne, to właśnie powiat pokrył na chwilę obecną zobowiązania SP ZOZ w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego w ??odzi, tak aby w przypadku unieważnienia umowy z duńską firmą Falck, SP ZOZ mógł stanąć do konkursu. Radna argumentowała, że sprawa życia i zdrowia mieszkańców powiatu powinna być dla władz najważniejsza, a Starosta z urzędu odpowiada za ich bezpieczeństwo. Przypomniała, że to w poprzedniej kadencji pozyskano dla powiatu pajęczańskiego dwie nowoczesne karetki- Volkswagena za prawie 400 tys. zł i Mercedesa od zaprzyjaźnionego powiatu niemieckiego Sallekreis.
Radny i jednocześnie lekarz- Karol Młynarczyk argumentował, że propozycja PiS jest bardzo korzystna i rozsądna, bo SP ZOZ nie traci cennego sprzętu w razie pozytywnych dla nas rozstrzygnięć w NFZ. Jednocześnie SP ZOZ ma zamiar sprzedać mieszkania zakładowe i uzyskać w ten sposób wolne środki. Wskazywał, że jest to najmniej dogodny czas na zbywanie tak drogiego sprzętu w sytuacji postawienia SP ZOZ pod ścianą. Podkreślił, że nie będzie się sprzeciwiał sprzedaży jeśli nasze szanse na odzyskanie ratownictwa medycznego będą jednoznacznie przekreślone.
Drugi klub opozycyjny ustami radnego Marka Szydłowskiego poparł propozycję PiS, radny jednocześnie podkreślił odpowiedzialność polityczną koalicji rządzącej za obecny stan rzeczy. Radny przypomniał, że obecnie jest bardzo dużo sygnałów o zastrzeżeniach do funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu.
Na propozycję opozycji odpowiedział Starosta Jan Ryś, że stanowisko Zarządu Powiatu jest przemyślane i nie ulega zmianie. Głosami radnych PSL, PO i SLD, przegłosowano sprzedaż ambulansów.
Radna Beata Mateusiak Pielucha zarzuciła radnym koalicji rządzącej, że odgrywali szopkę pod publiczność, podczas sesji poświęconych ratowaniu powiatowego pogotowia, bo tym głosowaniem jednoznacznie określili swoje stanowisko w tej sprawie, grzebiąc szanse powiatu na reaktywację ratownictwa medycznego. Marek Szydłowski emocjonalnie stwierdził ,,Panowie nie będziecie rządzić tym powiatem”.
Ratownictwo medyczne stało się głównym tematem sesji i tym razem koalicja i opozycja mają zupełne odmienne zdanie na ten temat.